C E L     S T W O R Z E N I A     S Z K O Ł Y

    Jesteśmy prawdopodobnie jedyną w Polsce szkołą dla projektantów wnętrz tak mocno skoncentrowaną na praktycznym aspekcie tworzenia przestrzeni. Program oraz zajęcia są kształtowane wyłącznie przez praktykujących specjalistów z tej dziedziny. W naszej szkole czynni zawodowo fachowcy, posiadający wieloletnie doświadczenie i mający stały kontakt z najnowszymi technologiami i kolekcjami, przekazują wiedzę o aktualnych trendach w światowym designie oraz o zagadnieniach technicznych dla szeregu elementów wyposażenia wnętrz. Jesteśmy przekonani, że wiedza merytoryczna tylko w połączeniu z wiedzą praktyczną przyniesie pożądane efekty, a najlepszą formą ich zdobycia jest wymiana myśli i praca w formie warsztatowej, która jest niezastąpionym elementem kształcenia.
W SPWID zwracamy uwagę na konstruktywne podsumowanie zdobytej wiedzy na temat projektowania. Nasz program obejmuje komplet wiedzy współczesnej opartej na bieżących rozwiązaniach stosowanych w budownictwie. Szczególne miejsce w programie SPWiD zajmują najnowsza technologia, wiedza praktyczna oraz śledzenie światowych trendów. Mamy nadzieje, że nasza filozofia oraz podejście do projektowania przyniesie długofalowy efekt w postaci podniesienia ogólnego poziomu świadomości zawodowej projektantów wnętrz w Polsce oraz wpłynie pozytywnie na wizerunek tego zawodu.

F I L A R Y

„Przemysł kreatywny” w krajach europejskich to obecnie jedna z najsilniej rozwijających się gałęzi przemysłu, mająca istotny wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Pragniemy wprowadzić ten trend na polskim rynek i wzmacniać poprzez dostarczenie wiedzy pozycję projektantów!
Branża związana z szeroko pojętym designem wciąż się rozwija. Wzrasta świadomości konsumentów, poszukujących rozwiązań nie tylko dobrej jakości ale i ponadczasowych. Aby móc spełnić oczekiwania klientów, kreatywni i pełni pasji projektanci powinni posiadać umiejętności urzeczywistnienia swoich pomysłów. Do tego potrzebne jest doświadczenie, które można zdobyć w trakcie realizacji konkretnych zadań. Z tego powodu nasze zajęcia są prowadzone przede wszystkim w kontekście aktualnie realizowanych inwestycji. Zajęcia w SPWiD mają na celu rozwinąć wiedzę praktyczną niezbędną do wykonywania profesji architekta wnętrz na najwyższym, światowym poziomie.

Podwyższenie poziomu projektowania będzie niosło za sobą sprawniejsze przeprowadzanie realizacji, lepszą komunikację z wykonawcami oraz większe uznanie klientów. Projektant będący ekspertem w dziedzinie najnowszych technologi i rozwiązań zostanie również bardziej doceniony przez klientów i zacznie być postrzegany jako ktoś więcej niż doradca rozwiązań wizualnych.
W celu osiągnięcia zamierzonych efektów SPWiD opracowała program szkoleń oparty na siedmiu filarach.

I n w e s t y c j a  w  W i e d z ę – nauka na przykładach i na podstawie doświadczenia praktycznego jest najcenniejsza. Ucząc się od praktyków, pozyskujemy wiedzę najcenniejszą, której żadne podręczniki nie są w stanie utrzymać na bieżącym poziomie. Ujednolicając wiedzę, budujemy grono projektantów posługujących się wspólnym językiem projektowym.

W a r s z t a t y – są najlepszą formą przyswajania wiedzy, gdyż poprzez doświadczenie, zapamiętujemy szybciej i więcej!

S i ł a – integracja środowiska zapewni wsparcie jednostce, a także wykreuje spójny i pozytywny wizerunek grupy zawodowej!

O s z c z ę d n o ś ć – funkcjonujemy w świecie natłoku informacji, w którym pozyskanie danych wyselekcjonowanych i sprawdzonych jest istotną oszczędnością czasu i pieniędzy!

K r e a t y w n o ś ć – każdy z partnerów ma wpływ na formułę szkoleń, współtworzy i uczestniczy aktywnie w organizowanych przez szkołę wydarzeniach, każda edycja będzie nowym, niepowtarzalnym wydarzeniem, a coroczna jej aktualizacja dostarczy nową porcję atrakcyjnych materiałów promocyjnych!

Z a u f a n i e – dzielenie się wiedzą, poznawanie szerokiego przekroju asortymentu, możliwość poznania procesu wyrobu produktów, wymiana doświadczeń buduje niepodważalną jakość relacji opartych na otwartości!

R o z w ó j – w miarę powiększania się grupy partnerów i absolwentów szkoły będzie można implikować nowoczesne rozwiązania np. bankowości, programów lojalnościowych, systemów rabatowych dostępnych dla członków społeczności SPWiD.

F I L O Z O F I A

Szkoła kieruje swoją ofertę do osób posiadających potencjał kreatywny oraz chcących pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie praktycznego projektowania wnętrz. Celem działania szkoły jest podniesienie kompetencji osób zajmujących się projektowaniem wnętrz. Odbywać się to będzie poprzez realizację autorskiego programu zajęć opracowanego przez Dominikę J. Rostocką – założycielkę Szkoły.

Nauka świadomego projektowania prowadzona będzie w oparciu o bieżące technologie, najnowsze materiały oraz nowoczesne rozwiązania. Udział w zajęciach prowadzonych przez najwyższej klasy technologów i wieloletnich praktyków umożliwi poznanie właściwości wielu materiałów oraz sposoby ich zastosowania. Warsztaty projektowe, organizowane na istniejących placach budowy i w aktualnie aranżowanych wnętrzach, a także warsztaty materiałowe, pokazujące od podstaw budowę i montaż poszczególnych elementów wyposażenia wnętrz przeprowadzane w salonach oraz pracowniach naszych partnerów zaprezentują pełne spektrum możliwości projektowych. Prezentować będziemy trendy ze świata wnętrz i designu, a także aktualne kierunki rozwoju w budownictwie (m.in. budownictwo naturalne, ekologiczne, energooszczędne, pasywne, zero energetyczne). Dodatkowo będziemy rozwijać kreatywne i abstrakcyjne myślenie, dzięki któremu polscy architekci będą mieć szansę zaistnieć na światowym rynku.

W SPWiD pomagamy dostrzec wrodzone talenty manualne. Warto je odkryć i rozwijać. Dzięki temu projektanci mają możliwość tworzenia prototypów, próbować samodzielnego projektowania, wykonywać nowe wzory. Używając nietypowych rozwiązań wnętrze stanie się „skrojone na miarę” dla inwestora i wyjątkowe!

Projekty specjalne z obszaru designu są organizowane i wspierane przez Fundację „Art & Mind”.

„Aranżacja wnętrz to pełen pasji
proces twórczy, zabawa detalem, ale
zarazem olbrzymia odpowiedzialność
za funkcjonalny aspekt projektu”
Dominika Rostocka